Yangın Uyarı ve Algılama Sistemleri

Yangınlar tehlike arz eden ve yaşanması istenmeyen durumlardır. Yangınların büyüyerek can ve mal kaybına yol açmasını engellemek açısından, her ölçekten binada yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bulunması büyük önem taşımaktadır.

HG Teknoloji ailesi olarak önceliğimiz tüm müşterilerimiz için en iyi çözümleri sunmak; binalarda can ve mal güvenliğini maksimum seviyede sağlamaktır. Bu sebeple kullandığımız tüm ürünlerin kalitesine büyük önem vermekte; sunduğumuz tüm teknolojik çözümlerde insanı önceliğine alan dünya markaları ile çalışmaktayız.

Binalarda maksimum korumayı sağlayarak diğer sistemler ile entegre ettiğimiz yangın algılama sistemlerimiz, analog adresli ve akıllı adresli olmak üzere iki çeşitten oluşmaktadır.

  • Analog adresli sistemlerde dedektörler, topladıkları verileri panele gönderir ve duruma panel karar verir. Ayrıca bu sistemler ya dedektörün üzerinde bulunan bir dipswitch yardımıyla ya da adresleme cihazı ile adreslenir.
  • Akıllı (intelligent) adresli yangın sistemlerinde ise dedektörler, üzerinde bulunan mikroçip sayesinde duruma kendi karar verir. Dedektör adresleri barkod olarak yazılmaktadır. Bu sayede elle adreslenmesi gerekmez.

Çözümlerimiz çeşitli yardımcı sistemleri de içermektedir:

  • Aktif hava örneklemeli duman algılama sistemleri, soğuk hava depoları, fabrikalar, sistem odaları, müzeler, kütüphaneler ve bu gibi hızlı algılama ve müdahalenin büyük önem taşıdığı, sistem bakımının zor yapıldığı alanlarda; toz-kir gibi zorlayıcı çevre şartlarında tercih edilmektedir. Ve yüksek hassasiyet kabiliyeti sayesinde maksimum koruma sağlar.
  • Noktasal tipteki yangın algılama dedektörlerinde dumanın belli bir yoğunluğa ulaşması beklenirken yaşanan zaman kaybı yüksek duyarlılıktaki hava emmeli sistemlerde yaşanmaz. Duman algılama sistemleri aktif hava örnekleme özelliği ile noktasal detektörlere oranla çok daha hızlıdır ve bakımı da çok daha kolay ve ekonomiktir.
  • Bunların yanı sıra, hızlı bir şekilde parlayarak dumansız alev alan yanıcı sıvı ve gaz yangınlarını algılayarak müdahale etmeyi sağlayan alev algılama sistemleri yüksek riske sahip petrokimya tesisleri ve fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.